Înscrieri

Dacă dorești să te înscrii în Sindicatul Arhitecților, scrie-ne la adresa sindicat@arhitecti.org

Cine poate face parte din Sindicat?

Poate face parte din Sindicatul Arhitecților din România orice arhitect, arhitect de interior, conductor arhitect, urbanist, cu sau fără drept de semnătură, absolvenți ai facultăților de arhitectură din țară și străinătate, care îndeplinește una dintre următoarele condiții:

a)     Este salariat într-o societate comercială având ca obiect de activitate proiectarea de arhitectură (cod CAEN 7111), sau activități conexe proiectării de arhitectură (7112)

b)     Își desfășoară activitatea în cadrul propriului birou individual de arhitectură (BIA), persoană fizică autorizată (PFA) și nu are angajați.

c)     Este asociat unic într-o societate comercială având ca obiect de activitate proiectarea de arhitectură (cod CAEN 7111), este asigurat social și nu are angajați.

d)     Este funcționar în serviciile de amenajarea teritoriului, urbanism, autorizarea construcțiilor și/sau disciplina în construcții, putând ocupa inclusiv funcția de arhitect șef, atât la nivel local, cât și județean.

2) Studenții facultăților de arhitectură, arhitectură de interior și urbanism pot adera la Sindicatul Arhitecților din România, având statut de membru simpatizant, cu drept de vot consultativ.

3) Dobândirea statutului de membru al Sindicatului Arhitecților din România se face, în baza unei adeziuni, pe baza documentelor doveditoare privind identitatea, dobândirea titlului de arhitect, conductor arhitect, arhitect de interior sau urbanist, precum și forma de exercitare a profesiei ca angajat sau lucrător independent.

4) Aderarea la Sindicat se face benevol, ca și retragerea din calitatea de membru.

5) Nu pot face parte din Sindicatul Arhitecților din România persoanele care dețin funcții de demnitate publică sau asimilate acestora, în condițiile legii.

6) Pot adera sau rămâne membri ai Sindicatului și arhitecții, conductorii arhitecți, arhitecții de interior și urbaniștii care sunt șomeri sau nu sunt angajați, fără a fi luați în considerare la stabilirea numărului de membri în raport cu care se constată reprezentativitatea Sindicatului.

7) Aderarea la Sindicatul Arhitecților din România nu este condiționată de înscrierea în Ordinul Arhitecților din România, Registrul Urbaniștilor din România, Uniunea Arhitecților din România, sau a oricărei altă organizație profesională, culturală, politică, economică sau neguvernamentală.

8) Între statutul de membru al Sindicatului Arhitecților din România și acela de membru al oricărei organizații profesională, culturală, economică, politică, sau neguvernamentală, cu excepția lit. 5. nu există nicio incompatibilitate.