Categorii
Organizare! Patronatul Arhitecților Sindicatul Arhitecților

Dialogul social cu sindicatele și patronatele de arhitecți

Legea 367/2022, care reglementează și formarea și funcționarea sindicatelor, este Legea Dialogului Social. Aceasta stabilește condițiile de reprezentativitate la nivel național. Astfel, atât sindicatele, cât și patronatele pot deveni parteneri de dialog social pentru autoritățile publice.

Reprezentativitatea este definită la nivel național, pe sector de activitate, sau pe întreprindere. În cazul arhitecților, de interes este cel de-al doilea nivel, cel sectorial. Atingerea pragurilor definite de lege ar asigura consultarea sindicatelor și/sau patronatelor de arhitecți de către Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice sau alte ministere în cazul unor proiecte legislative sau a altor reglementări care vizează, direct sau indirect, sectorul nostru de activitate.

Atât sindicatele cât și patronatele pot constitui împreună cu organizațiile similare confederații și federații cu reprezentare la nivel național.

Sindicatul Arhitecților

Articolul 54(1) Sunt reprezentative organizațiile sindicale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

B. la nivel de sector de negociere colectivă sau grup de unități:

a) au statut legal de sindicat sau de federație sindicală;

b) au independență organizatorică și patrimonială;

c) organizațiile sindicale membre cumulează un număr de membri de cel puțin 5% din efectivul angajaților/lucrătorilor din sectorul de negociere colectivă sau din grupul de unități, după caz;

Patronatul Arhitecților

Articolul 79(1) Sunt reprezentative organizațiile patronale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

B. la nivel de sector de negociere colectivă:

a) au statut legal de patronat/federație patronală;

b) au independență organizatorică și patrimonială;

c) au ca membri patroni ale căror unități cuprind cel puțin 10% din efectivul angajaților/lucrătorilor sectorului de negociere colectivă, cu excepția angajaților/lucrătorilor din sectorul bugetar;

Câți arhitecți lucrează în firmele având Codul CAEN 7111 și în Birourile Individuale de Arhitectură

Conform SIOAR.ro, cei 11204 arhitecți din OAR, cu sau fără drept de semnătură, lucrează în  7282 societăți cu răspundere limitată și  972 activează în Birouri Individuale de Arhitectură. Site-ul nu menționează câte BIA sunt înregistrate.

Conform site-ului CoduriCaen.ro, sunt înregistrate 6250 de firme având cod CAEN 7111, cu un număr de 10729 de angajați.

Presupunând că toți cei 10.729 de angajați și cei 972 de arhitecți din BIA sunt fie independenți, fie angajați (imposibil), în sector lucrează maxim 11.701 arhitecți.

Atingerea pragurilor de 5% și 10% pentru sindicatele, respectiv patronatele arhitecților

Sindicatul Arhitecților, pentru a fi reprezentativ la nivel de sector, ar trebui să aibă 585 de membri. Aceștia ar reprezenta 5% dintre arhitecții care sunt angajați sau lucrători independenți în sector.

Patronatul Arhitecților, în schimb, ar trebui să fie constituit din patronii a minim 1073 de angajați (cca. 625 de firme, 97 de BIA). În acest caz, pragul de 10% este mai greu de calculat, dar nu imposibil.

Interesele sindicale și patronale comune ale arhitecților

Deși interesele sindicale și patronale par antagonice, in multe cazuri, ele sunt comune. Arhitecții, angajați, independenți sau patroni, au tot interesul ca profesia de arhitect să fie respectată și protejată. Bunul mers al proiectării și construcțiilor, precum și al întregii economii sunt, bineințeles, țeluri comune.

Ambele organizații nu au decât de câștigat de pe urma unui mediu liber, concurențial și onest, atât în piața proiectării, cât și a construcțiilor. Volumul de comenzi din proiectare depinde de cel din construcții. Ambele depind de creșterea economică și de consistența economiei naționale. De mare interes pentru noi toți este și calitatea exercitării profesiilor înrudite din urbanism, ingineria structurală, ingineria instalațiilor șa.

Birocrația și suprareglementarea sunt piedici ale intregii ramuri economice. Îmbunătățirea și/sau reformarea sistemului de avizare, autorizare și control al calității în construcții ar fi un alt interes comun.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *